Bijeenkomst schoolplan 2023-2027
24 januari 2023

Volgend schooljaar start een nieuwe schoolplanperiode. Hoe zou Kindcentrum Kleurrijk zich de komende vier jaar verder moeten en kunnen ontwikkelen? Wat vinden wij belangrijk in ons onderwijs? 

 

Hierover praten medezeggenschapsraad en directie graag met ouders op woensdag 01 februari van 09.00 tot 10.00 uur. Laat u even aan juf Esther weten of u komt? De koffie staat klaar!  

 

koffie

Kindcentrum Kleurrijk is een veilige en vertrouwde school in de buurt waar ieder kind meedoet, zichzelf mag zijn en worden.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren