Weer openen school
24 april 2020

Hierbij een brief van ons bestuur over het weer openen van de scholen na de meivakantie. U vindt hierin een overzicht van de afspraken die voor alle Varietas-scholen gemaakt zijn voor de periode van 11 mei tot 1 juni.

Uw kind gaat gedurende de hele week halve dagen naar school, waarbij nog steeds een beperkt aanbod wordt verzorgd (lezen, rekenen, spelling). Wij werken in twee blokken, dus met halve groepen.

Natuurlijk zullen wij ook ruim aandacht besteden aan het welbevinden van de kinderen en aan hoe zij de afgelopen periode hebben beleefd. U mag erop rekenen dat wij conform de RIVM-richtlijnen zorg zullen dragen voor de veiligheid van uw kind en onze medewerkers.

Het uitwerken van deze afspraken voor Kleurrijk vergt enige tijd. Wij leggen onze manier van werken vast in een document, dat ook aan de MR voorgelegd zal worden. Daarnaast zijn wij op dit moment bezig te groepen op te delen (waarbij we rekening houden met leerlingen uit het zelfde gezin) en andere praktische maatregelen. U ontvangt voor 1 mei a.s. een tweede mail met daarbij de groepsindeling van uw kind en andere informatie.

Mocht u van mening zijn dat uw kind op dit moment vanwege medische of andere redenen niet aan de leerplicht kan voldoen, verzoek ik u contact met mij op te nemen. In deze bijzondere periode ben ik ook in de vakantie per mail bereikbaar.

 

Met vriendelijke groet,

Esther Tobé
directeur  

Kinderen staan als zelfstandig en veerkrachtig individu in de wereld/de maatschappij, waarbij ze hun talenten inzetten en het beste uit zichzelf halen.

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren