Home>Nieuws>Digitaal onderwijs

Digitaal onderwijs

vrijdag 10 mei 2019

“Tabletonderwijs maakt leren leuker.”
“Kinderen zijn beter geconcentreerd en gemotiveerd bij het werken op een tablet.”
“Leerkrachten hebben meer tijd voor instructie, lesvoorbereiding en remediëring door automatisch nakijken en foutenanalyse.”

Dit zijn een aantal uitspraken die te lezen zijn op de website van Snappet. Snappet is een stichting waar scholen tablets kunnen leasen. In de Snappet-app op de tablet zijn verwerkingsopdrachten voor o.a. rekenen, taal, en spelling beschikbaar. De tablet vervangt het werkboek. Wanneer een leerling een antwoord geeft op een opdracht, krijgt deze direct feedback. Het betekent ook dat de leerkracht de gemaakte opdrachten niet hoeft na te kijken, want dat heeft de software al gedaan. En het gaat zelfs verder! De leerkracht kan live met de groep meekijken hoe de verwerkingsopdrachten worden gemaakt. Direct ingrijpen wanneer een groep leerlingen bij bepaalde opgaven veel fouten maken, komt de leeropbrengsten ten goede. Daarnaast worden kinderen direct doorgeleid naar extra oefenstof die past bij hun niveau van leren.

Meer over Snappet

Binnen Snappet zijn er verschillende werkwijzen. Elke werkwijze maakt het mogelijk om een verbetering van het leerresultaat te bereiken in de klas.

Lesgeven met directe feedback
Verwerken op eigen niveau
Werken aan eigen achterstanden
Gerichte extra instructie

Snappet biedt leerstof voor de vakgebieden rekenen, automatiseren, taal, woordenschat, spelling, lezen en studievaardigheden. Wij kiezen ervoor dat de groepen 4 t/m 8 de verwerking een groot deel van de leerstof van spelling en rekenen op de tablet realiseren.

Snappet werkt zowel met een omgeving voor de leerling als voor de leerkracht (het zogenaamde ‘dashboard’).
Snappet geeft de leerling directe feedback op eigen werk: leerlingen zien door middel van een krul of een streep of hun antwoord goed is.

Op basis van de manier waarop de leerling de opgaven heeft gemaakt, biedt de tablet de leerling via een ‘plusknop’ opgaven aan op zijn niveau. Naast de dagelijkse les kunnen leerlingen hierdoor extra oefenen en nieuwe verdiepingsopdrachten maken. Het systeem past op basis van het resultaat van de gemaakte opgaven het niveau aan.

Het is dus ook heel bepalend hoe de leerkracht de lessen in Snappet aanbiedt en hoe er mee wordt gewerkt, welke werkwijze. In ons onderwijs past het dat alle 4 de werkwijzen worden toegepast, m.n. de gerichte extra instructie op elk niveau.

Snappet maakt het mogelijk om extra te oefenen aan eigen leerdoelen. Snappet houdt van de leerling de top 10 van minst gescoorde leerdoelen bij. Aan deze leerdoelen kunnen kinderen naast de inhoud van de Snappet-les van die dag werken. Snappet geeft tenslotte ook de mogelijkheid om opdrachten voor te laten lezen (via een tekstto-speech engine).

Eigen devices

Op Kleurrijk werken we met een eigen device, een laptop. Hiermee vindt de verwerking plaats van spelling en rekenen (Snappet), maar ook hebben zij meer mogelijkheden met het gebruik van de laptop voor o.a. de SOLE thema’s. Hierbij worden teksten geschreven, afbeeldingen gezocht, werkstukken en presentaties gemaakt.