Home>Nieuws>SOLE

SOLE

vrijdag 8 juli 2016

SOLE

Collegae binnen kindcentrum Kleurrijk kunnen / zijn met elkaar bezig om nieuwe lesinhouden te ontwikkelen. Neem het migratievraagstuk waar de wereld op dit moment mee worstelt. Dat kun je vanuit al die kanten – historisch, economisch, geografisch, maatschappelijk – aanvliegen. Onze collegae zijn in staat om daar een interessant verhaal van te maken.  Zulke thema’s bieden juist ruimte voor persoonlijke en maatschappelijke vragen: zou ik een vluchteling in huis nemen? Hoe zou ik opgevangen willen worden als asielzoeker? Dat vormende en maatschappelijke aspect krijgt al doende een centralere plek in ons  onderwijs. Het brengt de stof voor leerlingen dichterbij.” Er zijn al slimme programma’s,  methoden en inzichten bij collega´s  in zicht waardoor we ons zeer gericht kunnen aanpassen aan het niveau van de leerling.

We houden van het oude (waardenvolle onderwijs) en staan ook open voor het nieuwe als dit daadwerkelijk verbeteringen inhoudt.

Schoolondernemingsplan

Hoofdpunten vanuit het advies waar wij als kindcentrum Kleurrijk, getuige het schoolondernemingsplan, komende vier jaren mee aan de slag zijn:

 • Niet alleen nadruk op kennis, veel aandacht voor persoonlijke en sociale ontwikkeling.
 • Taal, rekenen/wiskunde, Engels en digitale vaardigheden voor alle leerlingen verplicht.
 • Veel aandacht voor praktische vaardigheden als omgaan met geld, sollicitatiebrief schrijven.
 • Leerlingen kunnen de vaste vakken op verschillende niveaus afronden, meer maatwerk.
 • Engelse les vanaf groep 1 van de basisschool vraagt een nadere oriëntatie en onderzoek.
 • Minder hap-snap-onderwijs, meer diepgang. Drie domeinen in plaats van klassieke vakken: natuur en technologie, mens en maatschappij, taal en cultuur.

Doel: Het team kan komen tot gefundeerde besluitvorming met betrekking tot het vormgeven van wereldoriëntatie en talentontwikkeling (brede ontwikkeling) in Spelend en Onderzoekend Leren (SOLE) op school. SOLE maakt het mogelijk om samenhangende activiteiten en inhouden te creëren waarin de leerkracht als bemiddelaar functioneert. Bemiddelaar tussen betekenissen van kinderen en (brede) bedoelingen. Lesinhouden geven niet alleen een gemeenschappelijke inhoud aan activiteiten van leerlingen ze zorgen ook voor samenhang tussen de activiteiten en voor een directe band met leefsituaties van leerlingen en de wereld buiten de school. SOLE is een dynamisch proces waarin de leerlingen en de leraar samen lesinhouden en activiteiten opbouwen, waardoor er een stroom van aan elkaar verbonden betekenisvolle spel- en onderzoeksactiviteiten ontstaan. Relevante inhoud is tegelijkertijd persoonlijk zinvol voor de leerlingen als valide in de ogen van de leerkracht. De vragen die bij de groep leerlingen leven rond de inhoud bepalen de richting en zorgen voor hoge betrokkenheid en dieper leren aan echte problemen en kwesties.

Doel van de interventies

 1. Uitbreiden van kennis over de achtergronden en theoretische kaders van SOLE
 2. Ontwerpen op hoofdlijnen een thema met (een van) de digitale Blink-methoden vanuit SOLE  en de bijbehorende kaders (ontwerpschema)
 3. Voorbereiden van startactiviteiten (met Blink als bron) om te komen tot echte vragen
 4. Op basis van ervaringen en theorie de koppeling kunnen maken tussen de onderzoeksvragen van leerlingen en (nieuwe) kennis (leerlijn)
 5. Registreren (meer precies) aanbod en eindproductie (of het eindproduct) n.a.v. startactiviteiten
 6. Bepalen van (en inzicht hebben in) de kennis en vaardigheden die in het thema aan de orde zijn (specifieke doelen Wereldoriëntatie & brede bedoelingen/talenten)
 7. Inzetten en hanteren van bekende coöperatieve structuren.
 8. Op basis van ervaringen en theorie/feedback fasen en stappen in het thema verhelderen/aanscherpen.

Specifieke kenmerken van waaruit we vertrekken:

 • Eigen vragen van leerlingen staan centraal
 • Vertrek vanuit hetgeen dat leeft in je groep
 • Creëren van functionele contexten is onze visie
 • Is het je WAARD om MEER  te doen dan de methode ( het curriculum) zegt