Home>Nieuws>Sociale- en emotionele ontwikkeling

Sociale- en emotionele ontwikkeling

vrijdag 11 mei 2018

Sociale- en emotionele ontwikkeling

In onze houding naar kinderen toe en in onze manier van lesgeven houden we rekening met verschillen tussen kinderen binnen de sociale- en emotionele ontwikkeling. We vinden het daarnaast belangrijk structureel aandacht te besteden aan deze vorming.

Vanaf het vroegste begin van zijn leven gaat een mens relaties met anderen aan. Met wie de belangrijkste relaties aangeknoopt worden, verandert in de loop van het leven. In het begin zijn dat vooral ouders of verzorgers.  Later ook leerkrachten, leeftijdgenoten, vrienden, vriendinnen, kennissen. Voor het welzijn is de mens afhankelijk van contacten met anderen.

Relaties met andere mensen, de kwaliteit van deze relaties, de mate waarin iemand deze relaties als prettig ervaart, welke gevoelens en gedachten deze relaties oproepen ten aanzien van anderen en zichzelf is grofweg het domein van de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Bij het werken aan de sociale en emotionele ontwikkeling van leerlingen richten we ons op twee kerngebieden:

  1. Zelfvertrouwen en zelfwaardering
  2. Vertrouwen in anderen

In de sociale en emotionele ontwikkeling is er steeds sprake van een zelfbeeld, waarin een bepaald zelfvertrouwen wordt beleefd en een zeker vertrouwen in de ander wordt ervaren. Het zelfbeeld wordt voortdurend bijgesteld op grond van de beschikbare ‘bagage’ en de nieuwe ervaringen. En het zou wel eens zo kunnen zijn, dat hierbij het ‘voelen’ voorop staat. Een belangrijke vraag is, hoe je de eigen bekwaamheid beleeft, op het gebied van:

  • het denken en weten
  • je fysieke vaardigheden
  • het sociaal functioneren

Binnen de sociale en -emotionele ontwikkeling van onze kinderen richten we ons op:

  • Zelfvertrouwen

Bevorderen van het zelfvertrouwen en de sociale weerbaarheid (zelfbeeld, zelfbewuste houding).

  • Gevoelens, wensen en opvattingen

Leren omgaan met gevoelens, wensen en opvattingen van jezelf en anderen (positieve en negatieve gevoelens, seksuele gevoelens, rolneming en rolgedrag, vooroordelen en discriminatie).

  • Sociale vaardigheden en relaties

Ontwikkelen van sociale vaardigheden (samenwerken, omgaan met conflicten) en relaties (vriendschap, verliefdheid, liefde).

We werken  hierbij met een leerlingvolgsysteem: Zien.
Twee keer per jaar vult zowel de leerkracht als de leerling een vragenlijst in. Aan de hand hiervan wordt bekeken of de leerling extra begeleiding nodig heeft bij bepaalde aspecten van zijn/haar emotionele ontwikkeling . Graag verwijzen we u voor nadere informatie naar de hiertoe opgestelde informatiebrochure “ Pedagogisch klimaat ; sociale en emotionele ontwikkeling”

Zie ook