Home>Nieuws>Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheidsplan

vrijdag 27 mei 2016

Schoolveiligheidsplan

Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in school. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat alle kinderen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel.

Wij proberen dit te bereiken door regels te stellen en door discriminatie en pesten tegen te gaan. Bewustwording van je eigen handelen en de gevolgen daarvan is een onderwerp dat in de klassen steeds vaker terugkomt.

Via observatieprogramma Zien registreren en plannen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Zodra wij merken dat kinderen zich niet veilig en vertrouwd voelen, ondernemen wij in overleg met de ouders actie. Omdat het gedrag op school en thuis een wisselwerking heeft, verwachten wij van ouders hetzelfde. Als ouders thuis constateren dat de school niet veilig is voor het kind, horen wij dit graag. Fysiek moet de school ook veilig zijn.

Conform arbobeleid worden hier bindende afspraken voor vastgesteld en wordt een schoolveiligheidsplan samengesteld voor kindcentrum Kleurrijk. Zodra deze gereed en vastgesteld is, is deze via deze pagina beschikbaar.

 

Zie ook