Home>Nieuws>Samen op weg naar 1 kindcentrum

Samen op weg naar 1 kindcentrum

dinsdag 16 oktober 2018

Wellicht heeft u ze al zien hangen: de posters op de ramen van de scholen.
Quo Vadis is hard bezig om op de Zwaluwenburg een kindcentrum te realiseren.

Maar wat is nu precies een kindcentrum?

Wij slaan samen een weg in waarbij de nadruk nog meer op het belang van het kind komt te liggen. Wij zijn van mening dat onderwijs en opvoeding meer is dan alleen van 4 tot 12 jaar en tussen 8.30 en 14.00 uur. Onze zorg gaat verder. Het doel is om samen met de kinderopvang, peuterspelen en de wijk één geheel te vormen. Nu merken we regelmatig dat iedereen met de beste intenties op zijn eigen terrein werkt, maar dat soms goede communicatie tussen diverse instanties mist. Hierdoor worden bepaalde initiatieven dubbel opgezet en blijven andere juist liggen. Zonde, want dit is onnodig en kan vrij gemakkelijk aangepakt worden wanneer betrokken partijen beter op elkaar aansluiten. Dit zijn voor ons belangrijke redenen geweest om te komen tot het concept van één kindcentrum. In dit kindcentrum gaan de beide scholen, voor- en naschoolse opvang, het peutercentrum en andere betrokken instanties intensief samenwerken om een goede en sterke pedagogische didactische omgeving te creëren voor ieder kind. Een omgeving waarin uw kind zich optimaal kan ontwikkelen en kan groeien.

Medezeggenschapsraden hebben instemming verleend, fusie is een feit

De beide medezeggenschapsraden hebben ingestemd op de effectrapportage van de fusie. Dit houdt in dat zij alle scenario’s goed hebben onderzocht en uitvoerig hebben stilgestaan bij de effecten van de fusie tussen de Prins Mauritsschool en de St. Bernardus. De MR-en zijn van mening dat de effecten bij deze fusie van dien aard zijn, dat hiermee een goede basis voor de toekomst kan worden gelegd voor het QuoVadis onderwijs in deze wijk. Er is nu groen licht om ons te gaan bezighouden met het inhoudelijk vormgeven van de nieuwe fusieschool, welke op 1 augustus 2019 van start zal gaan.

Inhoud van de nieuwe school vormgeven

Vanaf nu zullen een aantal werkgroepen aan de slag gaan om te kijken hoe de fusieschool vorm zal krijgen. Alle teamleden van beide scholen zijn ingedeeld in werkgroepen en gaan met een heldere opdracht aan de slag. Ook zullen ouders en kinderen gevraagd worden plaats te nemen in een aantal werkgroepen. Hoeveel ouders en kinderen dit zijn, varieert per werkgroep. Elke werkgroep bepaalt op welke wijze en wanneer de expertise van ouders en kinderen wordt ingezet. Op termijn zullen oproepen tot meedenken worden geplaatst. Elke werkgroep maakt, op het deelgebied waar zij mee bezig zijn geweest, een opzet voor het komende schoolplan 2019-2023 en de schoolgids. De leidraad voor de komende jaren.

Welke werkgroepen gaan van start

In totaal zullen 8 werkgroepen van start gaan. In elke werkgroep zitten teamleden van zowel de Prins Mauritsschool, als de St Bernardus. Welke werkgroepen dit zijn en wat zij zullen gaan doen vertellen wij u graag.

 1. Visie, missie en identiteit
  Deze werkgroep zal een vertaling maken naar een nieuwe visie, missie. Bouwstenen hiervoor zijn gelegd op de studiedag van 2 oktober. Daarnaast zullen zij zich buigen over de identiteit van de school.
 2. Onderwijs (concept, rekenen, taal, lezen en wereldoriëntatie)
  Deze werkgroep zal zich bezig houden met de wijze waarop de visie/missie tot uiting komt (concept) en welke methodes en methodieken hieraan gekoppeld zullen worden.
 3. Doorgaande lijn 2-7 jaar en vorming naar kindcentrum
  Deze werkgroep zal een doorgaande lijn opleveren voor de voorschoolse voorziening (peuterspelen) en basisonderwijs. Daarnaast zullen zij voorstellen doen over het goed kunnen opzetten van het kindcentrum.
 4. Kwaliteit
  De werkgroep kwaliteit zal zich bezig houden met de kwaliteit van het onderwijs. Onder andere het opzetten van een solide zorgstructuur, maar ook het optimaliseren van de kwaliteitsbewaking op de nieuwe school zijn zaken waar deze werkgroep voorstellen in zal gaan geven.
 5. ICT
  De werkgroep ICT zal richting geven aan het inzetten van de ICT middelen, ondersteunend aan de lesprogramma’s, maar ook over de ICT-infrastructuur van de school.
 6. Sport, spel en creatief
  Deze werkgroep zal input leveren voor de bewegingslessen, buitenspelen en de creatieve vakken.
 7. Communicatie, ontmoeten en PR
  Deze werkgroep houdt zich op 4 niveaus bezig met hoe vaak, hoe veel en wat we zullen communiceren. Dit is op het niveau van kinderen, ouders, teams en de wijk. Hetzelfde geldt voor het ontmoeten van elkaar op deze 4 niveaus. Daarnaast zullen zij nadenken op welke wijze er naar buiten gecommuniceerd zal gaan worden (PR). Ook zal deze werkgroep zich bezig houden met het bedenken van een werkwijze om tot een nieuwe naam voor de fusieschool te komen.
 8. Huisvesting
  Deze werkgroep zal zich buigen over hoe de fusieschool ingericht moet gaan worden, zowel de klassenindeling, als het inrichten van het interieur, almede het uitdenken en begeleiden van een mogelijk fysieke verhuizing.

Informatieavond

Donderdag 11 oktober zijn ruim 50 ouders van beide scholen bij elkaar geweest om kort terug te blikken op de dingen die achter de schermen zijn gedaan en hebben we kort stilgestaan bij hoe het aankomende jaar eruit zal gaan zien. Er was ruim de gelegenheid tot het stellen van vragen en hier werd volop gebruik van gemaakt. Een klein deel van de vragen hebben we kunnen beantwoorden, een heleboel vragen hebben we niet volledig kunnen beantwoorden, omdat de antwoorden er simpelweg nog niet zijn. Dit betreft vooral vragen over hoe de fusieschool er inhoudelijk uit komt te zien. De antwoorden op deze vragen zullen de komende maanden worden geformuleerd door de werkgroepen.

Hoe nu verder?

Beide teams gaan in de werkgroepen volop aan de slag om inhoud te geven aan de fusieschool. Er zal met enige regelmaat naar buiten worden gecommuniceerd wat de stand van zake is vanuit de werkgroepen. De werkgroep communicatie, ontmoeten en PR gaat hierover nadenken hoe dit vorm te geven.

Contact met de stuurgroep

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u de stuurgroep altijd een mailtje sturen via samenwerkingzwaluwenburg@stichtingquovadis.nl.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.