Home>Nieuws>Informatie bulletin nr.1

Informatie bulletin nr.1

maandag 17 december 2018

Dit is de eerste uitgave van het informatie bulletin over de vorming van een kindcentrum aan de Zwaluwenburg van de 2 basisscholen, de St. Bernardus en de Prins Maurits, en Sam&Ko kinderopvang. In oktober jl. hebben de medezeggenschapsraden ingestemd met de effectrapportage van de fusie van de 2 basisscholen en zijn van mening dat de effecten bij deze fusie van dien aard zijn, dat hiermee een goede basis voor de toekomst kan worden gelegd voor het QuoVadis onderwijs in deze wijk. Het nieuwe kindcentrum zal op 1 augustus 2019 van start gaan.

De werkgroepen zijn inmiddels gestart, waarmee het kindcentrum al vorm gaat krijgen. Alle teamleden en pedagogisch medewerkers zijn ingedeeld in 8 werkgroepen en gaan met een heldere opdracht aan de slag. Ook worden ouders en kinderen gevraagd plaats te nemen in een aantal werkgroepen. Hoeveel ouders en kinderen dit zijn, varieert per werkgroep. Blijf ook op de hoogte via de website van de scholen en de Quo Vadis App.

Het eerste infobulletin
kunt u uitvouwen als een poster.
Hang deze ergens zichtbaar op
en maak kans
op een leuke attentie!

Het volgende bulletin verschijnt in januari!