Home>Nieuws>Protocol camerabewaking

Protocol camerabewaking

vrijdag 27 mei 2016

Protocol camerabewaking

In het protocol camerabewaking zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal.

In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding van elke school de zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van medewerkers en leerlingen. Met het plaatsen van camera’s kan de schoolleiding de belangen en eigendommen van de school, van leerlingen en medewerkers nog beter behartigen en beschermen. Dat de directie hiertoe bevoegd is blijkt uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens.  Artikel 8 sub f van de Wet Bescherming Persoonsgegevens rechtvaardigt dat het plaatsen van camera’s in het kader van het veiligheidsbelang van de school is toegestaan.

Zie ook