Home>Nieuws

Nieuws

Meldcode huiselijk geweld

vrijdag 27 mei 2016

Een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is een stappenplan bij vermoedens van mishandeling. In de methode worden alle stappen beschreven die iemand moet zetten bij (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Door met deze meldcode te werken blijft de

Lees verder >

Communicatieplan

vrijdag 27 mei 2016

Het communicatieplan van kindcentrum Kleurrijk is een ontwikkeldocument dat de juiste communicatie binnen kindcentrum Kleurrijk beschrijft en waarmee we de juiste communicatie voortdurend blijven nastreven. Binnen gestelde kaders en voornemens worden afspraken bijtijds en structureel besproken en geëvalueerd met alle betrokkenen

Lees verder >

Protocol informatievoorziening gescheiden ouder

vrijdag 27 mei 2016

Kindcentrum Kleurrijk vindt dat de zorg voor uw kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij trachten alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat

Lees verder >

Protocol camerabewaking

vrijdag 27 mei 2016

In het protocol camerabewaking zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot het gebruik van de geplaatste camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van het beeldmateriaal. In het kader van de Arbowet heeft de schoolleiding van elke school de

Lees verder >

Kleur-, teken- en schrijfactiviteiten

donderdag 5 mei 2016

In leerjaar 2 worden kinderen zich bewust van het bestaan van tekeningen en van letters en cijfers. Tekenen en schrijven zijn complexe motorische taken die een langdurig rijpingsproces nodig hebben. Zij krijgen er door zowel externe invloeden als eigen gerichtheid

Lees verder >