Home>Nieuws

Nieuws

Coöperatieve werkvormen

zaterdag 11 augustus 2018

Bij coöperatief leren is er sprake van directe interactie tussen leerlingen in een groepje; in de uitwisseling van gedachten, ideeën en opvattingen zit de leerwinst. Leerlingen die verschillend zijn in aanleg- en prestatiekant, werken bewust samen in tweetallen of kleine

Lees verder >

Extra hulp en instructie

zaterdag 11 augustus 2018

Extra hulp De extra hulp / uitdaging die kinderen nodig hebben, gebeurt zoveel mogelijk in de klas tijdens de les door middel van extra instructie of begeleide verwerking aan de instructietafel. Tijdens het zelfstandig werken is er ook tijd voor

Lees verder >

Sociale- en emotionele ontwikkeling

vrijdag 11 mei 2018

In onze houding naar kinderen toe en in onze manier van lesgeven houden we rekening met verschillen tussen kinderen binnen de sociale- en emotionele ontwikkeling. We vinden het daarnaast belangrijk structureel aandacht te besteden aan deze vorming. Vanaf het vroegste

Lees verder >

Schoolbreed lezen

vrijdag 11 augustus 2017

In alle groepen beginnen we iedere ochtend en middag met schoolbreed (stil) lezen. Het is belangrijk dat kinderen goed kunnen lezen, niet alleen nu op school, maar ook in het verdere leven. Door middel van het schoolbreed lezen trainen we het

Lees verder >

Omgekeerd oudergesprek

vrijdag 9 september 2016

Sinds een aantal jaren voeren wij met u als ouder een omgekeerd oudergesprek aan het begin van het schooljaar. Het formulier is inmiddels wat aangepast, met nog steeds hetzelfde doel voor ogen, een zo compleet mogelijk beeld krijgen van uw

Lees verder >

Map Veiligheid

woensdag 20 juli 2016

Veiligheid en geborgenheid Op alle scholen binnen Nederland worden maatregelen getroffen om (uw) kinderen zich in een veilige en geborgen omgeving te laten ontwikkelen. Zo’n pedagogisch (opvoedkundig) klimaat wordt vooral gecreëerd door met elkaar afspraken te maken over gedragingen en

Lees verder >

Gymnastiek

woensdag 13 juli 2016

Vanuit het oogpunt van veiligheid en hygiëne vragen wij alle ouders even aandacht voor de volgende afspraken: In de groepen 3 t/m 8 ontvangen alle kinderen op dinsdag en op vrijdag hun gymlessen. Wij vragen uw medewerking om deze dagen

Lees verder >

SOLE

vrijdag 8 juli 2016

Collegae binnen kindcentrum Kleurrijk kunnen / zijn met elkaar bezig om nieuwe lesinhouden te ontwikkelen. Neem het migratievraagstuk waar de wereld op dit moment mee worstelt. Dat kun je vanuit al die kanten – historisch, economisch, geografisch, maatschappelijk – aanvliegen.

Lees verder >

Veel schoolinformatie…

dinsdag 7 juni 2016

Naast de diverse informatie die u in onze schoolgids kan vinden, bieden wij ook diverse documenten, folders en informatie aan op de pagina’s Algemene informatie. De documenten zijn speciaal voor u als ouder samengesteld, maar ook kunt u bijvoorbeeld ons

Lees verder >

Schoolveiligheidsplan

vrijdag 27 mei 2016

Wij streven ernaar een veilige en vertrouwde sfeer te creëren in school. Het is belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan en dat alle kinderen tot hun recht komen. Dit geldt ook voor de leerkrachten en het ondersteunend personeel.

Lees verder >