Home>Nieuws>Omgekeerd oudergesprek

Omgekeerd oudergesprek

vrijdag 9 september 2016

Omgekeerd oudergesprek

Sinds een aantal jaren voeren wij met u als ouder een omgekeerd oudergesprek aan het begin van het schooljaar. Het formulier is inmiddels wat aangepast, met nog steeds hetzelfde doel voor ogen, een zo compleet mogelijk beeld krijgen van uw kind.

Naast het leerlingvolgsysteem, de overdrachtsgesprekken met de vorige leerkracht, observaties, gesprekjes en ervaringen met uw kind alsmede de vermelding uit de rapporten, vinden we het belangrijk u als ouder te horen. U ontvangt via uw kind hiertoe een brief en bijbehorend vragenformulier (voor ouders van groep 2 t/m 8).

We weten en hopen vanuit eerdere ervaringen dat de aanvullende informatie van u als ouders en de hiertoe te voeren gesprekken we samen de individuele zorg, aandacht en begeleiding van uw kind kunnen optimaliseren.

U kunt zich vanaf maandag 26 september inschrijven voor deze oudergesprekken die plaatsvinden op donderdag 6 en dinsdag 11 oktober. De lijsten liggen in de hal van de school!