Home>Nieuws>Kinderopvang in het nieuwe kindcentrum aan de Zwaluwenburg

Kinderopvang in het nieuwe kindcentrum aan de Zwaluwenburg

zaterdag 8 december 2018

De ontwikkeling van kinderen is belangrijk. Dit begint al op het moment dat uw kind geboren wordt en gaat zowel thuis, als op school, als op de voor- en naschoolse voorziening verder. In gezamenlijkheid begeleiden u, als ouder, en vakmensen uw kind in zijn of haar ontwikkeling. In Deventer onderzoekt Quo Vadis samen met Raster een goede en intensieve afstemming tussen school en kinderopvang zodat kinderen het fijn hebben en zich goed kunnen ontwikkelen. U bent als ouder vrij om een voor- of naschoolse voorziening te kiezen voor uw kind.

Raster, Sam&Ko

Het peuterspelen en de BSO van Sam&Iep zijn onderdeel van Raster. Dit houdt in dat zij in samenwerking met de nieuwe school op de Zwaluwenburg een intensieve doorgaande lijn gaan opzetten.

De Company

Kinderopvang de Company huurt nu ruimtes binnen het pand van de Prins Mauritsschool. Het bestuur heeft de Company over de fusie geĆÆnformeerd en hen verteld dat na de fusie waarschijnlijk de ruimtes niet meer beschikbaar zijn. De Company kijkt uit naar een andere plek waarin zij hun werkzaamheden kunnen voortzetten. Dit betekent dat u als ouder nog steeds de vrijheid heeft voor de keuze van een BSO.