Home>Groep 8>Verspreiden van telefoonlijsten

Verspreiden van telefoonlijsten

vrijdag 27 september 2019

Verspreiden van telefoonlijsten

Op basisscholen worden er vaak klassenlijsten of telefoonlijsten uitgedeeld met namen, adressen en telefoonnummers (van ouders) van leerlingen. Deze gegevens zijn persoonsgegevens en vallen dus onder de privacywetgeving. Het delen van deze gegevens gebeurt niet in het kader van het geven van onderwijs zodat het noodzakelijk is om de ouders (vooraf) toestemming te vragen voor het delen van de gegevens met andere ouders/leerlingen.
Het delen van die adressenlijsten is niet nodig om goed onderwijs te geven. Het is een praktische kant wat (enkele) ouders prettig vinden.

Vanwege bovenstaand verspreiden wij geen adressenlijsten.
Een adressenlijst is altijd beschikbaar voor calamiteiten bij de directie. Mocht u bijvoorbeeld voor een goede reden een adres van een ouder nodig hebben na schooltijd, dan kunt u dit eventueel opvragen bij de directie.