Home>Groep 8>Snappet vernieuwd!

Snappet vernieuwd!

donderdag 4 juli 2019

Leerkrachten hebben veruit het meeste invloed op de leerresultaten in de klas. John Hattie onderzocht hoe leerkrachten het verschil kunnen maken en concludeerde dat er vijf kenmerken zijn die een leerkracht excellent maken.

Snappet vertaalde dit in Hattie’s High Five en maakt met de laatste vernieuwingen, datgene wat excellente leerkrachten doen makkelijker.

Vernieuwd dashboard

De laatste vernieuwingen staan volgend schooljaar voor iedereen klaar. Hiermee wordt het voor alle leerkrachten makkelijker om excellent te zijn en om het verschil te maken.

 1. Diepgang
  Excellente leerkrachten hebben een diep begrip van de leerlijn, lesstof en leerlingen paraat tijdens de les. Snappets vernieuwde dashboard maakt leerlijnen direct inzichtelijk en vat elk leerdoel begrijpelijk samen op een leerdoelkaart. Je ziet bij de les in één oogopslag waar de les over gaat, waar je bent op de leerlijn en hoe een leerling eerder op dit leerdoel scoorde. Met deze kennis kun je je lesprogramma beter afstemmen op de behoefte van de leerlingen en hoef je niet op zoek naar de benodigde informatie.
 2. Eigenaarschap
  Een excellente leerkracht zorgt ervoor dat leerlingen eigenaar zijn van hun leerproces en begeleidt hen hierin. Door uitdagende (persoonlijke) doelen te stellen, hen te motiveren die te behalen en door het vergroten en stimuleren van het zelflerende vermogen.

  Snappet helpt door met één klik de leerdoelen die in een week of blok aan bod zijn geweest, als herhaling klaar te zetten in een persoonlijk werkpakket. Leerlingen krijgen daarmee het eigenaarschap over het setje leerdoelen dat klaarstaat. Ze zien per leerdoel hun groei, of ze hun eigen niveau behaald hebben en waar ze nog adaptief verder mee moeten oefenen.

 3. Interactie
  Excellente leerkrachten volgen hun leerlingen automatisch en geven effectievere feedback. Ze zien mogelijke verstoringen en onbegrip aankomen en voorkomen die schijnbaar moeiteloos. Met Snappet volgt een leerkracht zijn leerlingen vanzelf live op ieder lesmoment:
  Tijdens de instructie zie je in Snappet of leerlingen het leerdoel en de instructie begrijpen. Zo kun je je instructie versnellen of juist uitbreiden.
  Tijdens de les zie je in één overzicht wie hulp nodig heeft en wie al bijna klaar is. Hiermee bepaal je je vervolgacties.
  Tijdens de week en/of het blok zie je in één overzicht wie de aangeboden doelen behaald heeft, wie nog niet en wie extra uitleg nodig heeft. Hierop stem je je interventies af.
 4. Personalisatie
  Een excellente leerkracht begeleidt individueel leren in klassikaal verband. Zowel de instructies als de verwerking zijn gericht op de verschillende niveaus in de klas. Snappet creëert het inzicht dat hiervoor nodig is, doordat je als leerkracht voor de les al ziet wie extra aandacht nodig heeft bij dat specifieke leerdoel.

  Per les zie je welke leerlingen vastgelopen zijn voor dat leerdoel (gele blokjes). Heb je even tijd over? Dan bepaal je snel en makkelijk wie je welke extra instructie kan geven. De groep leerlingen die groeien (lichtblauwe blokjes), werken nog even door aan het leerdoel en de leerlingen die het leerdoel behaald hebben (donkerblauwe blokjes), kunnen verder met iets anders.

 5. Betrokkenheid
  Excellente leerkrachten hebben een groot verantwoordelijkheidsgevoel en zijn emotioneel betrokken bij de ontwikkeling van iedere leerling. Ze herkennen en lossen leerbarrières sneller op en geven iedereen de aandacht die nodig is.

  Snappet geeft een leerkracht de informatie die hiervoor nodig is: hoe ontwikkelt een leerling zich bijvoorbeeld ten opzichte van andere leerlingen. Zo weet je altijd per leerdoel waar het goed gaat en wie extra aandacht nodig heeft.