Kindcentrum Kleurrijk

Samenwerken staat hoog aangeschreven bij ons op Kleurrijk, waardering voor elke kleur, ieder kind met ieders talent, waarbij iedereen zich met alle hulp en mengeling van vele culturen, geloof en karakters een eigen individu mag vormen!
Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.
Wij staan voor ontwikkelen, aan de slag gaan, activeren, ontdekken en creativiteit. Samen bouwen we om tot iets te komen waarbij vertrouwen en plezier voorop staan.

Ontdek het samen!

Staking 30-31 januari

De vakbonden hebben op 30 en 31 januari 2020 een staking uitgeroepen. Als voltallig team hebben wij besloten om gehoor te geven aan de oproep van de bonden om op 30 en 31 januari te staken. Hoewel wij de overlast die een staking voor u met zich meebrengt betreuren, respecteren de schoolleiding van kindcentrum Kleurrijk en het bestuur van Stichting Quo Vadis dit besluit van de leerkracht.

Als gevolg van de staking kan uw kind op 30 en 31 januari geen onderwijs krijgen. Wij verzoeken u zo nodig opvang te regelen voor deze dagen. Eventueel kunt u zich wenden tot: Sam & Iep 0570-857100. De kosten van deze opvang dient u zelf te betalen.

 

Hieronder staat de motivatie waarom wij deelnemen aan deze stakingsoproep;Onderwijs onder water

Met deze staking roepen wij dit kabinet op om structureel extra te investeren in het onderwijs, voor de toekomst van onze kinderen en de generaties die volgen.

De keuze om over te gaan tot staking is geen gemakkelijke. We willen namelijk niet dat onze leerlingen de dupe worden. Maar we hebben het gevoel dat we niet anders kunnen om onze grote zorgen duidelijk te maken. Wij zijn van mening dat dit kabinet nu eindelijk haar verantwoordelijkheid moet nemen voor de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.

De kwaliteit van ons onderwijs staat al jaren onder druk. Het aantal leerlingen per klas neemt toe en het vinden van bevoegde docenten kost meer en meer moeite. De werkdruk loopt op. Steeds meer scholen krijgen te maken met de gevolgen van het lerarentekort. De cijfers laten zien dat het lerarentekort zich in rap tempo over Nederland verspreidt. Ook wij hebben in tijden van griep al dagelijks met de groeiende tekorten te maken. Dit heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs, ook voor uw kind. Het ontwikkelingsniveau van de Nederlandse leerlingen is al jaren aan het dalen, zo blijkt uit internationaal onderzoek. Wanneer wij nu niet doorpakken en structurele investeringen van dit kabinet opeisen, zullen de problemen alleen maar groter worden.

Naar aanleiding van eerdere acties is er door dit kabinet een begin gemaakt met extra investeringen. Deze - grotendeels eenmalige - investering is onvoldoende voor het daadwerkelijk oplossen van de grote problemen in het onderwijs. Hiervoor zijn forse extra structurele investeringen nodig. Daarom gaan wij staken voor onze leerlingen, onze (toekomstige) collega’s en ons onderwijs.

 

Wij vragen uw steun voor deze staking. De gevolgen van de dalende kwaliteit van ons onderwijs, het toenemende lerarentekort en het uitblijven van serieuze structurele investeringen in het onderwijs raakt iedereen. Onze kinderen hebben recht op goed onderwijs!

Wij vertrouwen erop u met dit schrijven voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Namens de bestuurder van Stichting Quo Vadis, Louis van Stiphout,

Mathieu Bootsveld Directeur kindcentrum Kleurrijk

Wij staan voor ontwikkelen, aan de slag gaan, activeren, ontdekken en creativiteit.

Zabuki brandbestrijding

De volgende Zabuki middag is op woensdag 5 februari 2020.

Deze middag is in samenwerking met de Brandweer van Deventer en het thema is brand blussen. Verschillende facetten t.a.v. voorkomen en ontstaan van brand, blusmiddelen en veiligheid komen aan de orde in de opdrachten. Maar ook de werking van de pomp, pompdruk en de invloeden op de pompdruk komen aan bod. Het wordt zeker een leuke en leerzame middag.

 

De groep vrijwilligers van Zabuki laten de kinderen van 7 t/m 12 jaar op een leuke en verrassende manier in aanraking komen met wetenschap en techniek.

Elke tweede woensdag van de maand (m.u.v. februari), van half 3 tot half 5 wordt er een educatieve middag verzorgd, waarbij de kinderen na een korte introductie zo snel mogelijk in groepjes aan het werk gaan met een opdracht. Door de kinderen zélf aan het werk te zetten met uitdagende proefjes passend bij het gekozen onderwerp, willen we de kinderen laten ervaren dat techniek en wetenschap ook vooral leuk is.

Per middag krijgen de kinderen 6-8 prikkelende opdrachtjes en leren ze over de meest uiteenlopende onderwerpen.

 

Welke technieken heeft de brandweer om een brand te bestrijden? Wat kan men doen om een brand te beperken? Hoe zit het met de veiligheidsmiddelen?

 

“Zabuki gaat brand bestrijden”brandweer

is 5 februari van: 14:30 – 16:30u.

De kosten zijn €5,- p/p.

De leeftijdscategorie is 7 t/m 12 jaar.

 

Aanmelden kan op de website: www.zabukideventer.nl.

Onze locatie is:

Buurt en Speeltuinvereniging Wijk 16,

Zutphenselaan 18, 7411AC Deventer.

Agenda
Spelinloop groepen 1/2
STAKINGSDAG: school gesloten!
STUDIEDAG
Rapporten mee

Samen bouwen we om tot iets te komen waarbij vertrouwen en plezier voorop staan.

Ambulance op school

De opa van Kick was er met de ambulance. De groepen 1/2 mochten achterin, voorin en om de ambulance om alles goed te zien en te horen.
De opa kon er veel over vertellen en beantwoorde alle vragen.

Het maakte zoveel indruk dat er daarna volop in de klas werd nagespeeld.

Ontdek het samen

Halen en brengen

De ouders van de kinderen van de groepen 1 mogen de kinderen tot in de klas brengen.

De ouders van de kinderen vanaf groep 3 (en groep 2 de 2e helft van het schooljaar) nemen buiten afscheid.

Meldt u de leerkracht voor schooltijd alleen die dingen die geen uitstel dulden? Wanneer u wat langer wilt praten kan dat meestal wel na schooltijd op afspraak. Ouders van nieuwe kinderen nodigen wij uit tijdens de eerste wendagen voor een infogesprek bij de groepsleerkracht.

Twitter
Spelinloop groepen 1/2

In de groepen 1/2 is er regelmatig een spelinloop. Deze worden op verschillende dagen georganiseerd om alle ouders de mogelijkheid te bieden een moment te komen. U gaat dan met uw kind aan het werk en ziet wat hij/zij zoal doet en kan op school. De spelinloop is van 8.30 - 8.45 uur.

De data zijn binnenkort voor de rest van het schooljaar op de online agenda terug te vinden!

 

De spelinloop voor januari is:

  • donderdag 16-01
  • woensdag 29-01

Wij geven kleur aan onderwijs door de eigenheid van kinderen te zien en te stimuleren.

Nieuwe website

Uw school zal voortaan via SchouderCom met u communiceren en nodigt u uit om hiervoor een account aan te maken. Het gebruik van SchouderCom heeft diverse voordelen:

  • Al uw schoolcommunicatie voortaan overzichtelijk bij elkaar;
  • Gemakkelijk een bericht sturen naar de leerkracht of ouder;
  • Jaarkalender die tevens als persoonlijke agenda fungeert;
  • Een handige App waardoor u altijd uw schoolzaken kunt regelen.

Meer informatie vindt u op www.schoudercom.nl.


Account aanmaken

Iedere ouder ontvangt een uitnodigingsmail van SchouderCom. Dit ontvangt u op het emailadres dat bij uw school bekend is. In de uitnodigingsmail vindt u een link waarmee u een eigen account kunt aanmaken. U vult zelf uw persoonlijke gegevens in en geeft aan wie deze gegevens mag zien. Het verloop van het aanmeldproces is afhankelijk van de communicatie reikwijdte van het schoolaccount (dit bepaalt de school zelf).

 

Er bestaan twee verschillende instellingen:

A. Communicatie gelimiteerd tot de eigen groep(en)

B. Open communicatie binnen de hele school


De beschrijving voor het aanmaken van een SchouderCom-account ontvangt u via uw mail.

 

N.B.: U kunt dan via een browser (desktop/mobiel) al gebruik maken van SchouderCom. Wij kunnen de App pas lanceren zodra er de definitieve nieuwe naam van de stichting bekend is.

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies preferences